Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI Intertek DIY Marker Pen 2020-05-20 ~ 2021-05-20 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ASTM ASTM SGS LHAMA tests for doodling marker pens,for US market. Safe and non-toxic for kids. 2018-08-09 ~ Đã xác minh
Test Report Test Report Intertek Marker Pen 2019-07-17 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
ASTM ASTM SGS Invisible Marker Pen 2020-03-23 ~ Đã xác minh
CPSIA CPSIA SGS Marker Pen 2020-05-11 ~ Đã xác minh
ASTM ASTM SGS LHAMA tests for doodling marker pens,for US market. Safe and non-toxic for kids. 2020-07-01 ~ Đã xác minh
MSDS MSDS SGS Tie Dye Toner 2020-07-13 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này